Kupujesz bilety na

Summer sale- wyprzedaż koszulek 2018

30 września 2019, godz.: 23:00
Fundacja Biuro Kultury
Toruń

Koszulka Tofifest 2018

Koszulka w kolorze czarnym z nadrukiem odpornym na ścieranie. 

Możliwy tylko odbiór osobisty.
-W dniach od 21.08.2019 do 18.10.2019 w każdy wtorek w godzinach 11.00-13.00 lub każdy czwartek godz. 15.00-17.00 w Biurze Festiwalowym: Fundacja Biuro Kultury, ul. Ducha Świętego 2a/2 (II piętro) Toruń
-W dniach trwania festiwalu 19.10.2019 do 27.10.2019 w godzinach 10.00-20.00 w punkcie akredytacji Festiwalu: CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, Toruń

Regulamin sprzedaży w ramach 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem sprzedaży jest FUNDACJA BIURO KULTURY, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Ducha Świętego 2a/2, KRS 0000256070, NIP 9562172917, REGON 340168325.
2. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia gadżetu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zakup gadżetu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
§ 2
Sprzedaż gadżetów
1. Sprzedaż gadżetów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, pod adresem https://bilety.tofifest.pl/ .
2. Cena koszulki festiwalowej Tofifest 2018 wynosi: 15 zł
3. Sprzedaż dotycz koszulki z 16. Festiwalu Filmowego Tofifest 2018.
4. Sprzedaż koszulek ograniczona jest ilością sztuk i trwa do dnia 30.09.2019 lub do wyczerpania zapasów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
6. Możliwy tylko osobisty odbiór gadżetu: 
-Do dnia 18.10.2019 w każdy wtorek w godzinach 11.00-13.00 i każdy czwartek godz. 15.00-17.00 w Biurze Festiwalowym: Fundacja Biuro Kultury, ul. Ducha Świętego 2a/2 (II piętro), Toruń.
-W dniach trwania festiwalu 19.10.2019 - 27.10.2019 w godzinach 10.00-20.00 w punkcie akredytacji Festiwalu: CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, Toruń.
7. Przy odbiorze zamówienia potrzebny jest numer zamówienia oraz dowolny dokument potwierdzający tożsamość nabywcy.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie numeru zamówienia osobom trzecim.
§ 3
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Nabywca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Nabywcy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Nabywcy.
4. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze sprzedażą jest Fundacja Biuro Kultury, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Ducha Św. 2a/2 (87-100). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi sprzedaży biletów/gadżetów oraz ich weryfikacji podczas wydarzenia.

Wybierz miejsca (widownia jest nienumerowana )

Koszulka Tofifest 2018, Męska rozmiar L
15,00zł
Dodaj miejsce
Koszulka Tofifest 2018, Męska rozmiar M
15,00zł
Dodaj miejsce
Koszulka Tofifest 2018, Damska rozmiar L
15,00zł
Dodaj miejsce
Koszulka Tofifest 2018, Damska rozmiar M
15,00zł
Dodaj miejsce

Bilety w koszyku

0 0,00 zł