Kupujesz bilety na

Koszulki Tofifest

8 września 2020, godz.: 13:30
Centrum Kulturalno-Kongesowe Jordanki
Toruń

 Koszulka Tofifest 2019

Koszulka w kolorze czarnym z nadrukiem odpornym na ścieranie. Z nadrukiem z motywem przewodnim 17 MFF Tofifest 2019.

Regulamin sprzedaży gadżetów  18. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem sprzedaży jest FUNDACJA BIURO KULTURY, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Ducha Świętego 2a/2, KRS 0000256070, NIP 9562172917, REGON 340168325.
2. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia gadżetu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zakup gadżetu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2

Sprzedaż gadżetów
1. Sprzedaż gadżetów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, pod adresem https://bilety.tofifest.pl/ .
2. Cena koszulki festiwalowej wynosi: 35 zł
3. Sprzedaż dotycz koszulki z 17. Festiwalu Filmowego Tofifest.
4. Sprzedaż koszulek ograniczona jest ilością sztuk i trwa do wyczerpania zapasów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
6. Sprzedaż ma charakter wysyłkowy. Istnieje tylko możliwość wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.  

§ 3

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Nabywca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Nabywcy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Nabywcy.
4. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze sprzedażą jest Fundacja Biuro Kultury, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Ducha Św. 2a/2 (87-100). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi sprzedaży gadżetów oraz ich wysyłki.

 


Wybierz miejsca (widownia jest nienumerowana )

Koszulka Tofifest 2019, Męska rozmiar S
35,00zł
Dodaj miejsce
Koszulka Tofifest 2019, Męska rozmiar M
35,00zł
Dodaj miejsce
Koszulka Tofifest 2019, Męska rozmiar L
35,00zł
Dodaj miejsce
Koszulka Tofifest 2019, Męska rozmiar XL
35,00zł
Dodaj miejsce
Koszulka Tofifest 2019, Damska rozmiar S
35,00zł
Dodaj miejsce
Koszulka Tofifest 2019, Damska rozmiar M
35,00zł
Dodaj miejsce
Koszulka Tofifest 2019, Damska rozmiar L
35,00zł
Dodaj miejsce
Koszulka Tofifest 2019, Damska rozmiar XL
35,00zł
Dodaj miejsce

Bilety w koszyku

0 0,00 zł